English | home | home | email
سه شنبه ١٣ خرداد ١٣٩٩
صفحه اصلي > معاون درمان > مديريت حوادث و فوريتهاي پزشكي 
مديريت حوادث و فوريتهاي پزشكي
 

حوادث و فوريتهاي پزشكي

پرستار اپراتوریسم اورژانس

- اخذ شرح حال بیماران و مصدومین و ارجاع به پزشک در موارد ضروری

- ارائه مشاوره به بیماران و تماس گیرندگان با اورژانس

- اخذ نشانی بیماران و مصدومین و محل حادثه

- پاسخگویی به تلفن های 115 و بی سیم در اتاق اپراتوری

- تصمیم گیری در مورد ضرورت اعزام آمبولانس یا اکتفا به توصیه های پزشکی ( در مراکز فاقد پزشک در اپراتوری)

- اعلام فوری شروع عملیات و اعزام کد مربوطه به محل حادثه

- ثبت ساعات دریافت پیام و وضعیت ماموریت در فرم های مربوطه

- ثبت زمان حرکت و استقرار کدها ، دریافتی از طریق بی سیم( 96 شدن ، 8-10 شدن)

- اعلام آمار آنالیز روزانه طبق برنامه روتین

- ثبت اطلاعات مربوط به ورود و خروج کدها غیر از ماموریت( تعمیرگاه و ...)

- آنالیز ماموریت های اعزام به بیمارستان خصوصی به تفکیک شیفت ، کد ، تکنسین به صورت روزانه و ماهانه

- ثبت موارد CPR موفق به تفکیک شیفت ، کد و تکنسین به صورت روزانه و ماهانه

- آنالیز ماموریت های اعزامی بر حسب نتیجه( انجام شده ، کاذب، نا تمام)

- ثبت موارد 7-10 شدن ( خراب شدن) آمبولانس به همراه علت و نتیجه به تفکیک تکنسین و شیفت

- رعایت نوبت در اعزام کدها مناطق به محل حادثه با تقدم اصل نزدیک ترین کد و کوتاه ترین زمان

- ایجاد اطمینان خاطر در بیماران و مصدومین

- داشتن  حسن خلق و همکاری لازم توام با عزت و احترام به بیمار و خانواده اش (رعایت طرح تکریم)

- همکاری و انجام هماهنگی لازم با اتاق فرمان های استان ها یا شهرستان های همجوار در ماموریت های مشترک و بحران ها

- همکاری و انجام هماهنگی لازم با سایر مراکز امدادی مانند هلال احمر، آتش نشانی و نیروی انتظامی در مواقع لازم بنا به صلاحدید

بخش فوريت هاي پزشكي

علاوه بر وظایف عمومی و وظایف تخصصی پرستار فوریت های پزشکی با تکیه بر رعایت منشور حقوق مددجو و مبتنی بر فرایند پرستاری و استانداردهای حرفه ای به شرح ذیل می باشد:

- تریاژ کردن بیمار

- معاینه بیماران و مصدومین در صورت امکان و اطلاع موارد و یافته ها به پزشک مربوطه

- انجام کمک های اولیه پزشکی در مورد بیماران و مجروحان

- کنترل علایم حیاتی بیمار از قبیل فشار خون ، نبض ، تنفس و غیره

- کمک در کنترل حادثه و ایجاد محیط مناسب برای اقدامات درمانی

- پوشاندن و بانداژ زخم ها

- آتل بندی اندام های آسیب دیده

- گرفتن IVLINE (رگ باز) و تزریق داخل وریدی

  گرفتن EKG (نوار قلب) و مخابره آن از طریق امکانات مخابراتی

- انجام مانیتورینگ قلبی و اقدامات ABCD (اقدامات ضروری اولیه درمان شامل دارو ، جریان خون ، مجاری تنفسی ، راه هوایی)

- انجام عملیاتCPR (احیاء قلبی_تنفسی) پیشرفته در خصوص بیماران اورژانس

- کنترل کامل جامبک دارویی و CPR یا کیت احیاء طبق چک لیست

- انجام انتوباسیون (لوله تراشه) با کسب مجوز از پزشک مربوطه

- تزریق و یا تجویز داروهای موجود در ترالی اورژانس پس از کسب مجوز از پزشک

- اجرای کامل دستورات دارویی و صادره از پزشک مرکز(در کدهای فاقد پزشک)

- حضور مداوم و موثر بر بالین بیماران در کابین عقب آمبولانس (در زمان حمل بیمار)

- تحویل دقیق بیمار به مرکز درمانی و اخذ امضاء و مهر ارجاع از بیمارستان

- تکمیل فرم ماموریت با دقت کامل و ثبت اطلاعات مورد نیاز

- رعایت تمامی موازین آموزش دیده مربوط به چگونگی حمل بیمار و مدیریت بیماران تا رسیدن به مرکز درمانی

- ایجاد اطمینان خاطر در بیماران و مصدومین

- داشتن  حسن خلق و همکاری لازم توام با عزت و احترام به بیمار و خانواده اش (رعایت طرح تکریم)

- آمادگی در جهت انجام ماموریت امداد هوایی و موتور سیکلت ، آمبولانس دریایی ، شهری و بین شهری و همچنین حضور فعال در طرح استقرار ( استقرار در محل خارج از پایگاه قانونی که جهت برنامه های مانوری و موقت )

- آشنایی و انجام کمک های اولیه فوریت های خاص( بارداری و زایمان ، کهنسال،کودکان و نوزادان ، حالات روحی و روانی و ...)

- آشنایی با اصول رهاسازی ،خارج نمودن صحیح مصدوم از خودرو یا محل حادثه ( خارج نمودن کلاه ایمنی موتور سوار بدون آسیب به نخاع گردنی  و ...)

- همکاری با واحد دیسپچ(اپراتوری) و رعایت حسن خلق و همکاری توام با عزت و احترام با همکاران

- ارائه مشاوره تلفنی و راهنمایی

- هدایت و نظارت بر عملکرد تیم

- تعویض ، مراقبت و نگهداری از تجهیزات داخل آمبولانس و ضد عفونی کردن تجهیزات آلوده به خون و ترشحات بیمار در صورت ضرورت

- نگهداری و حمل صحیح عضو قطع شده امحاء و احشاء بیرون زده مصدوم

کاردان فوریت پزشکی

- تریاژ بیمار در صورت عدم حضور پرستار

- معاینه بیماران و مصدومین در صورت امکان وبنا به دستور پزشک مربوطه

- کنترل علایم حیاتی بیمار از قبیل فشار خون ، نبض ، تنفس و غیره و گزارش به پزشک مربوطه

- کمک در کنترل حادثه و ایجاد محیط مناسب برای اقدامات درمانی توسط پزشک مربوطه

- پوشاندن و بانداژ زخم ها

- آتل بندی اندام های آسیب دیده

- گرفتن IVLINE (رگ باز)  و تعویض داخل وریدی

- انجام مانیتورینگ قلبی و اقداماتABC (اقدامات ضروری اولیه درمان شامل جریان خون ، مجاری تنفسی ، راه هوایی)

- انجام عملیات CPR (احیاء قلبی ،تنفسی) در خصوص بیماران اورژانس

- همکاری با واحد دیسپچ(اپراتوری) و رعایت حسن خلق و همکاری توام با عزت و احترام با همکاران

- آشنایی با اصول رهاسازی ،خارج نمودن صحیح مصدوم از خودرو یا محل حادثه و خارج نمودن کلاه ایمنی موتور سوار بدون آسیب به نخاع گردنی  و ...

- تکمیل فرم ماموریت با دقت کامل و ثبت اطلاعات مورد نیاز

- تحویل دقیق بیمار به مرکز درمانی و اخذ امضاء و مهر ارجاع از بیمارستان

- اجرای کامل دستورات دارویی و غیر دارویی صادره از پزشک مرکز(در کدهای فاقد پزشک)

- تزریق و یا تجویز داروهای موجود در ترالی اورژانس پس از کسب مجوز از پزشک

- داشتن  حسن خلق و همکاری لازم توام با عزت و احترام به بیمار و خانواده اش (رعایت طرح تکریم)

- ایجاد اطمینان خاطر در بیماران و مصدومین

- رعایت تمامی موازین آموزش دیده مربوط به چگونگی حمل بیمار و مدیریت بیماران تا رسیدن به مرکز درمانی

- آمادگی در جهت انجام ماموریت امداد هوایی ، موتور سیکلت ، آمبولانس دریایی ، شهری و بین شهری و همچنین حضور فعال در طرح استقرار ( استقرار در محل خارج از پایگاه قانونی که جهت برنامه های مانوری و موقت )

- کمک واحد درمانی و انجام ماموریت جدید در پایان عملیات و در حین بازگشت از ماموریت قبلی

- تعویض ، مراقبت و نگهداری از تجهیزات داخل آمبولانس و ضد عفونی کردن تجهیزات آلوده به خون و ترشحات بیمار در صورت ضرورت

- آشنایی و انجام کمک های اولیه فوریت های خاص( بارداری و زایمان ، کهنسال،کودکان و نوزادان ، حالات روحی و روانی و ...)

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز رایانه و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی جیرفت می باشد.
© 2014 All Rights Reserved | WWW.jmu.ac.ir