English | home | home | email
سه شنبه ١٣ خرداد ١٣٩٩
صفحه اصلي > مديريت درمان > معرفی مدیریت 
معرفی مدیریت
 

آقای حمید سالاری  

مدیر درمان

شرح وظایف مدیر درمان


 بررسی و مطالعه در زمینه نیازهای درمانی و هماهنگی جهت رفع نیازها ی دیده شده .

 

بررسی وضع موسسات درمانی در سطح دانشگاه از نظر نحوه گسترش ،کادر درمانی ، تجهیزات ، آزمایشگاه و سایر خدمات پیرا پزشکی.

نظارت وکنترل بر فعالیتهای موسسات درمانی از نظر نحوه و حسن اجرای ضوابط و دستورالعملهای ابلاغ شده توسط وزارت متبوع .

نظارت و رسیدگی به نحوه پذیرش بیماران و ترخیص آنان در موسسات دولتی .

دریافت ،ابلاغ ، نظارت و کنترل تعرفه های خدمات پزشکی و پیرا پزشکی به گروههای هدف .

نظارت بر امور مربوط به نیروهای پرستاری و مامایی و اورژانس .

نظارت بر حسن اجرایی تامین و توزیع نیروی انسا نی مورد نیاز مراکز درمانی دولتی.

بررسی و انعقاد قراردادهای خاص درمانی با موسسا ت متقاضی طبق ضوابط و مقررات.

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز رایانه و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی جیرفت می باشد.
© 2014 All Rights Reserved | WWW.jmu.ac.ir